Program

Na konferencji wygłoszone zostaną referaty na temat gleb i geologii Pienińskiego Pasa Skałkowego.
Dla wszystkich uczestników zaplanowano możliwość przedstawienia własnych wyników badań w ramach sesji posterowej.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

7.VI (środa) do godz. 15:00 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
16:00 – 19:00 Otwarcie. Sesja referatowa* i posterowa**
19:30 Kolacja
8.VI (czwartek) 8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 17:00 I Sesja terenowa – gleby Pienińskiego Pasa Skałkowego
19:00 Spotkanie integracyjne
9.VI (piątek) 8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 17:00 II Sesja terenowa – gleby wytworzone z andezytów, gleby wytworzone z warstw fliszu podhalańskiego
18:00 Kolacja
10.VI (sobota) 8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 12:00 Sesja podsumowująca. Otwarte posiedzenie  Komisji Genezy,  Klasyfikacji Kartografii Gleb PTG
12:30 – 13:30 Obiad
od 13:30 Wyjazdy uczestników
* – planowane są 3 referaty (max. 20 min)
** – każdy poster będzie referowany – czas prezentacji ok. 5 min.