Organizatorzy

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                                                
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział Krakowski,

Komitet Organizacyjny
dr hab. inż. Tomasz Zaleski – przewodniczący
prof. dr hab. Anna Miechówka
dr hab. inż. Krystyna Ciarkowska
dr hab. inż. Ryszard Mazurek
dr inż. Michał Gąsiorek
dr inż. Agnieszka Józefowska
dr Bartłomiej Kajdas
dr inż. Paweł Nicia
dr inż. Katarzyna Sołek-Podwika
dr inż. Tomasz Wanic
dr inż. Paweł Zadrożny
mgr inż. Joanna Kowalska