Konferencja naukowa


GLEBY PIENIN I PODHALA – GENEZA I KLASYFIKACJA GLEB ZASOBNYCH W WĘGLANY

poświęcona tematyce gleb wytworzonych z materiałów macierzystych i skał zasobnych
w węglany

 

Kraków – Krościenko nad Dunajcem

7-10 czerwca 2017 roku


Konferencja jest połączona z otwartym posiedzeniem Komisji Genezy i Klasyfikacji Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń na temat gleb zasobnych w węglany. Jednym z założeń jest dyskusja na temat dopracowania kryteriów diagnostycznych klasyfikacji takich gleb.
W ramach konferencji przedstawione zostaną różne profile gleb występujących na obszarze Pienin i Podhala. Geneza i klasyfikacja gleb wytworzonych z materiałów i skał zasobnych w węglany będą głównymi tematami planowanych sesji terenowych.
Zapraszamy do udziału wszystkich, którym tematyka  konferencji jest bliska oraz zainteresowanych problematyką gleb obszarów górskich.

Komitet Organizacyjny